205154 O Ϊ
Ϊ\
205154 ץ󯲫θԲӸ - wQI\1224z
\


:
Facebook
Plurk

ЪF򥻸
ץsG 205154
ץa}G O nٰ VWTqGOOGLEa
pHG Bformosa-house.com
ʹqܡG 0919792553
aιqܡG 0422973555
(ЧiDЪFzbֺFάݨ쥻A±z)

ΰ򥻸 O Ϊ
ϦW١G K
ЫκG M
XWơG 9 W
Ǥ槽G 1 / 0U / 1
ЫίG 7500
ΩG п (iXɰh)
޲zOG
Ыβ{pG ū
uG 0 ~
ЫμӼhG Ӱ h - aU h - Ҧb 0
쪬pG L
FհϡG
䥦~G
 
Ѯ d Fo q
N Bc ~
˴ q ˴l q
x O q
ĥ|x ~ q ާx
qd d yzx
ɥRG
@Kqjӥͬ(Ӱ)

ЫμӼhGҦbӼh7(q)
W:8.5W
/GC7500(t޲zOM)C
ΩGӤC
槽G1 1
p覡G0938005823 pj

/qzGpBǮ
Ыγ]ƥ]tG BcBNB~BtíѡC
túO: qOBĥ|xOΦۥI
LɥR:TidֺFκ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ڪ̷R | ֺFp | ȪA | t٧U | Znsi | jqZn

==ֺFκ {tΥ ݼƦ ]ps@}og==

ֺFκDЫΥ򤶡AȴѯΥOAoAЫίRC

F p
© 2003-2020 Formosa House Information Technology Inc. All rights reserved